Alsvik

Alsvik is located by Lutsi and has a rich nature. It is a place for hiking, fishing and observing nature. Since 1969 over 51.000 trees have been planted in the Alsvik nature area.

Alsvik ligg ved Kyllesvatnet i Lutsivassdraget og har ein rik natur. Det er ein stad for å gå tur, fiske, kanoturar og å sjå flott natur. Sidan 1969 har det blitt planta over 51.000 bartrær i området.

Click on the photo for fullview.