Rogaland arboretet

Arboretet is a colletion of plants and trees. Here you can find both common and uncommon plants and trees from all over the world. 

Arboretet er ein samling av trær og plantar. I denne samlinga kan du sjå både vanlige og uvanlege plantar og buskar frå heile verda.

Click on the photo for fullview.