Helleren og Jøssingfjord

At the innerpart of Jøssingfjorden, beneath Helleren, there are two small houses. This place is an old settlement and the houses are from the 18th and 19th century. Jøssingfjorden is known though the Altmark case from WW2.

Det ligg to hus innerst i Jøssingfjorden, under Helleren. Staden er ein gamal buplass og husa er frå slutten av 1700-talet og starten av 1800-talet. Jøssingfjorden er kjent frå Altmark-saken og andre verdskig.

Click on the photo for fullview.