January a summary

 

● Skulen starta igjen, og eg er no på mitt sjuande semester på lektorprogrammet.
● Eg har teke fram Monster Hunter 4 Ultimate igjen og starta på Witcher 3.
● Vi har vore på kino og sett The Hateful Eight og The Force Awakens.
● Det har vore minst to sjukehusbesøk og utallige blodprøver i januar, men heldigvis ikkje noko alvorleg.

● Uni started up again, and I'm currently at my 7th semester at the teacher education programme.
● I picked up Monster Hunter 4 Ultimate again and started on Witcher 3.
● We went to the cinema and watched The Hateful Eight and The Force Awakens.
● I've been the hospital at least two times, and takes countless bloodsamples, but nothing serious.

● Hadde ein fotografering med kostymet eg laga for eit år sidan. Det mangler berre ein siste finpuss, eller rettare sagt slitasje, så er det ferdig. Fleire bilete her.
● Det har vore dobbel bursdagsfeiring med fint familiebesøk og fine gåver.
● Eg har endelig fått bli pirat i rollespelet vi speler med ein vennegjeng.

● Had a photoshoot with the costume I finished last year. Just a little finishing touch, missing some weathering, and it's done. More photos here.
● We had a double birthdayparty with the family and nice gifts.
● I finally became a pirate in the roleplay game we are doing with some friends.