February a summary

 

● Har vore på konsert med Manowar i Stavanger Konserthus. Ein fantastisk opplevelse.
● Eg feira bursdag med ein fantastisk gjeng, vi hadde piratfest.
● Vi hart kjøpt to nye hyller til kjøkkenet og eg elskar dei.

● Went to a Manowar concert at Stavanger Concerthall. It was a great experience.
● I celebrated my birthday with my best friends, and we had a pirate party.
● We bought two new shelves for our kitchen, and I really love them.

● Eg fekk bøker til bursdagen, som vil seie at eg også måtte rydde bokhylla.
● Første eksamen er ferdig for dette semesteret.
● Det blei ikkje tid til å lese ferdig ei bok i februar.

● I got books for my birthday, which means sorting my bookshelves.
● First exams for this semester is done.
● There was no time to finish a book in February.