Ein smakebit på søndag #2

 

A Game of Thrones av George R. R. Martin
 

          Tyrion answered gently, "I've been called many things, my lord,
but giant is seldom one of them."
          "Nonetheless," Master Aemon said as his clouded milk-white
eyes moved to Tyrion's face, "I think it is true."
          For once, Tyrion Lannister found himself at a loss for words.

 

Eg har lese starten på den store serien om is og eld, og har lest kanskje ein tredjedel av bok ein. Så langt syns eg at boka er spennande og har ein del minneverdige skildringar og sitat. Men eg må innrømme at det er litt vanskeleg å sjå for seg nokon andre enn skodespelarane i tv-serien når eg les.

Kvar søndag har Flukten fra virkeligheten ei fast spalte der ein kan lese smakebitar frå bøker. 

Ein smakebit på søndag #1

 

The Islanders av Christopher Priest

I don’t know what he was intending. It turned out that he had been in the Sjøkaptein for about five weeks before I arrived, often after dark, always alone, going into many of the deeper recesses of the large building, below and behind the stage, along the corridores, up to the high circle.

The Islanders er ei snodig bok, i ei verd av øyer og fastland. Kvar øy har ein historie, og kvar historie er ikkje alltid slik du trur. Forteljingane sklir i kvarandre og ikkje alle forteljarane er pålitelige. Øyene i denne verda heng saman i ulike nettverk og navna er ulike avhengige av kven du spør. 

Kvar søndag har Flukten fra virkeligheten ei fast spalte der ein kan lese smakebitar frå bøker.