Goals for 2015

 
_DSC6185_C.jpg

This year I want to

● Read 12 books. One classic, one new author, more dystopian fiction and fantasy.
● Take more pictures. Take out my camera and use it more than my phone.
● Finish two of the costumes I'm working on.
● Visit a new place. Anywhere in the world.
● Buy less things. Just the things I really want and need.

I år vil eg gjerne

● Lese 12 bøker. Ein klassikar, ei bok av ein ny forfattar, meir dystopi og fantasy.
● Ta fleire bilete. Finne fram kameraet mitt og bruke det meir enn mobilen.
● Gjere ferdig to av kostyma er arbeidar med.
● Besøke ein ny stad. Kor som helst i verda.
● Kjøpe færre ting. Berre dei tinga eg verkeleg vil ha og som eg treng.