Summer Books

 

On my readig list:

  • It by Stephen King
  • The Devil in the White City by Erik Larson
_DSC9254_CC.jpg
  • The Diablo Archive by Richard A. Knaak
  • Tørst by Jo Nesbø
  • The Last Wish by Andrzej Sapkowski
  • The Chronicles of Malus Darkblade by Dan Abnett and Mike Lee
  • Hollow City and The Library of Souls by Ransom Riggs
  • A Natural History of Dragons by Marie Brennan

Summer bucket list

 
_DSC9216_CC.jpg

Things I want to do this summer

Finish at least 3 book 

Take more photos

Relax and drink tea

Go for a long walk at the beach

Bathing in the ocean

Journaling 

Make some art

Taste a new type of ice cream

*   *   *

Lese ferdig tre bøker

Ta meir bilete

Slappe av og drikke te

Gå lange turar på stranda

Bade i sjøen

Skrive dagbok

Lage kunst

Smake ein ny sort is

January a summary

 

● Skulen starta igjen, og eg er no på mitt sjuande semester på lektorprogrammet.
● Eg har teke fram Monster Hunter 4 Ultimate igjen og starta på Witcher 3.
● Vi har vore på kino og sett The Hateful Eight og The Force Awakens.
● Det har vore minst to sjukehusbesøk og utallige blodprøver i januar, men heldigvis ikkje noko alvorleg.

● Uni started up again, and I'm currently at my 7th semester at the teacher education programme.
● I picked up Monster Hunter 4 Ultimate again and started on Witcher 3.
● We went to the cinema and watched The Hateful Eight and The Force Awakens.
● I've been the hospital at least two times, and takes countless bloodsamples, but nothing serious.

● Hadde ein fotografering med kostymet eg laga for eit år sidan. Det mangler berre ein siste finpuss, eller rettare sagt slitasje, så er det ferdig. Fleire bilete her.
● Det har vore dobbel bursdagsfeiring med fint familiebesøk og fine gåver.
● Eg har endelig fått bli pirat i rollespelet vi speler med ein vennegjeng.

● Had a photoshoot with the costume I finished last year. Just a little finishing touch, missing some weathering, and it's done. More photos here.
● We had a double birthdayparty with the family and nice gifts.
● I finally became a pirate in the roleplay game we are doing with some friends.

Goals for 2015

 
_DSC6185_C.jpg

This year I want to

● Read 12 books. One classic, one new author, more dystopian fiction and fantasy.
● Take more pictures. Take out my camera and use it more than my phone.
● Finish two of the costumes I'm working on.
● Visit a new place. Anywhere in the world.
● Buy less things. Just the things I really want and need.

I år vil eg gjerne

● Lese 12 bøker. Ein klassikar, ei bok av ein ny forfattar, meir dystopi og fantasy.
● Ta fleire bilete. Finne fram kameraet mitt og bruke det meir enn mobilen.
● Gjere ferdig to av kostyma er arbeidar med.
● Besøke ein ny stad. Kor som helst i verda.
● Kjøpe færre ting. Berre dei tinga eg verkeleg vil ha og som eg treng.