Ein smakebit på søndag #1

 

The Islanders av Christopher Priest

I don’t know what he was intending. It turned out that he had been in the Sjøkaptein for about five weeks before I arrived, often after dark, always alone, going into many of the deeper recesses of the large building, below and behind the stage, along the corridores, up to the high circle.

The Islanders er ei snodig bok, i ei verd av øyer og fastland. Kvar øy har ein historie, og kvar historie er ikkje alltid slik du trur. Forteljingane sklir i kvarandre og ikkje alle forteljarane er pålitelige. Øyene i denne verda heng saman i ulike nettverk og navna er ulike avhengige av kven du spør. 

Kvar søndag har Flukten fra virkeligheten ei fast spalte der ein kan lese smakebitar frå bøker.