B is for bachelor

I finished my bachelor assignment before the summer. I wrote about dystopian fiction and how they relate, rely and use other texts in building a fictional universe. Some of the books I chose to read for my assignment were these:

Før sommaren skreiv eg ferdig bacheloroppgåva mi i litteratur. Eg skreiv om dystopi og korleis bøker alltid står i samanheng med, støttar seg på og brukar andre tekstar for å skape ein fiksjonell verden. Nokre av bøka eg las for å skrive oppgåva mi kan du sjå over.