Nord-Varhaug

Varhaug is village located in Hå and is a part of the Jæren coastline, founded in the late 19th century. The name derivates from a farm with the same name.

Varhaug er ein tettstad i Hå kommune og er ein del av Jæren og blei grunnlagt i slutten av 1800-talet. Namnet kjem frå namnet på ein gard frå same staden.

Click on the photo for fullview.