Reve

Reve is located in Klepp and consists mainly of agriculture, but is also a place for surfers and kiters.

Reve ligg i Klepp kommune og består for det meste av gardsbruk, men er også ein stad for surfarar og kitarar.

Click on the photo for fullview.