Sogndalstrand

Sogndalstrand is located in Sokndal, near Egersund and Flekkefjord. In the 17th century Sogndalstrand was known as one of the most important trade and shipping towns in Norway. Today the town have a population of 80.

Sogndalstrand ligg i Sokndal kommune, tre mil sør for Egersund og fire mil frå Flekkefjord. På 1600-talet blei Sogndalstrand skildra som eit av dei viktigaste ladestadande i Noreg. I dag har Sognalstrand omlag 80 innbyggjarar.

Click on the photo for fullview.