Tjora

Tjora Old Cemetery is located in Sola. There were originally four, but some of them were moved and others ruined. Today two of them are restored.

Tjora Gamle Kirkegård ligg i Sola kommune. Det var fire kors som blei reist rundt 1000-1100, men dei vart flytta eller øydelagt. I dag er to kors restaurert.

Click on the photo for fullview.