Utstein Kloster

Utstein Monastary is the only preserved monastery from the Middle Ages, located in Mosterøy. Harald Hårfagre had his king's estate here and was a monastery in the Middle Ages. Today Utstein Monastary is a museum and conefrence centre.

Utstein kloster er det einaste bevarte klostere frå mellomalderen og ligg på Mosterøy i Rennesøy kommune. Harald Hårfagre hadde kongsgarden sin her etter slaget ved Hafrsfjord og i mellomalderen var det eit kloster for augustinmunkar. I dag er klosteret eit museum og konferansesenter.

Click on the photo for fullview.