Den vestlandske hovedvei

One of the first roads for carriges, from Hølland to Hegrestad. 

Ein av dei første vegane for hjulredskap. Vegen går frå Hølland til Hegrestad.